Aandacht voor ons gevoel

De deugd Aandacht

Tijdens de yogalessen doen we alles eigenlijk al met aandacht, maar deze maand hebben we nog dieper naar dit woord gekeken. Wat betekent het woord aandacht eigenlijk?

Aan het begin van elke les is er ruimte voor aandacht door om de beurt, met behulp van de vertelsteen, iets aan elkaar te vertellen. In een van die gesprekken vertelden de kinderen dat er positieve en negatieve aandacht is. Dat je geduld nodig hebt als je je vinger opsteekt op een vraag van je juf/meester omdat je die weet en graag wil beantwoorden. En dat dan steeds juf roepen eigenlijk negatieve aandacht is. Ook wat aandacht voor jezelf of een ander is en wat iets met of zonder aandacht doen is.

Tijdens de lessen hebben we o.a. aandacht gehad voor balanshoudingen, zoals de boom en stevig staan als een berg. Deze houdingen brengen ons beter in balans, laten ons steviger in het leven staan. Maar ook om de beurt verteld welke houding zij/hij graag wilde doen, zodat er aandacht voor ieders voorkeur was. Ook een keer de yogahoudingen zonder aandacht gedaan en dan dezelfde houdingen met aandacht, wat een voelbaar verschil was.

Bij een aantal lessen hebben we in stilte een voorwerp in de yogaruimte met aandacht bekeken, gevoeld, de kleur, vorm, grootte, hard/zacht, geur en of het geluid maakte. Om de beurt aan elkaar verteld wat we ervaren hadden. Bij een ander voorwerp hetzelfde gedaan maar dan alles met onze ogen dicht. Dit ook met veel plezier en aandacht met het blazen van zeepbellen.

Ook hadden we aandacht voor yogahoudingen voor ons hart, zodat we met een open hart kunnen voelen wat voor ons belangrijk is. Dit doen we tijdens de lessen eigenlijk al elke week bij een onderlinge massage. Als je daar geen zin in hebt, wat niet snel voor komt omdat ze dit allemaal het fijnste onderdeel van de les vinden of het voelt niet fijn wat de ander doet, er dan alle ruimte is om dit te zeggen. Het is tenslotte jouw lichaam. Zo leren de kinderen om aandacht te hebben voor hun eigen gevoelens en wat wel of niet goed voelt!

We zijn na de vakantie ook begonnen met na elke les op een briefje te schrijven waar we dankbaar voor zijn. Al deze briefjes doen we in een doosje en rond Kerst gaan we daar iets mee doen.

Voor meer foto’s over deze yogales, kijk dan in ons fotoalbum